Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka

Anna Kabłak-Ziembicka
 • Specjalista kardiolog
 • Specjalista chorób wewnętrznych
 • Diagnostyka ultrasonograficzna

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna pierwsza – koszt 350 złotych
 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna kolejna – koszt 300 złotych
 • Konsultacja pierwsza + echo serca – 550 złotych
 • Konsultacja kolejna + echo serca – 450 złotych
 • Echo serca – koszt 300 złotych
 • USG TT szyjnych – koszt 200 złotych
 • USG TT nerkowych – koszt 250 złotych
 • USG żył kończyn dolnych ( badanie 1 kończyny) – koszt 250 złotych
 • USG żył kończyn dolnych (badanie 2 kończyn) – koszt 400 złotych
 • USG TT kończyn (badanie 2 kończyn) – koszt 400 złotych

ANNA KABŁAK-ZIEMBICKA – TERMINY KONSULTACJI:

 • Co drugi czwartek od godz. 09.00
 • W celu umówienia terminu konsultacji z Panią prof. dr hab. med. Anną Kabłak-Ziembicką prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08
 • Zapisy online na konsultacje – za pośrednictwem naszej e-rejestracji

PROF. DR HAB. N. MED. ANNA KABŁAK-ZIEMBICKA – ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kardiologii Interwencyjnej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą oraz „Klubu 30”
 • International Society of Atherosclerosis

PUBLIKACJE:

 • Pani Profesor jest autorką lub współautorką 140 publikacji o łącznym IF – 130, wskaźnik Hirscha 19
 • Jest recenzentką czasopism naukowych tj. Kardiologia Polska, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, International Journal of Cardiology, Stroke, American Journal of Hypertension, Journal of Endovascular Therapy, Journal od Neurology
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!