Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka

Anna Kabłak-Ziembicka
 • Specjalista Kardiolog
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna pierwsza – 360 zł
 • Konsultacja Profesorska specjalistyczna kolejna – 310 zł
 • Konsultacja pierwsza + echo serca – 560 zł
 • Konsultacja kolejna + echo serca – 460 zł
 • Echo serca – 390 zł
 • USG TT szyjnych – 410 zł
 • USG TT szyjnych + kręgowe – 430 zł
 • USG TT nerkowych – 360 zł
 • USG żył kończyn dolnych (badanie 1 kończyny) – 260 zł
 • USG żył kończyn dolnych (badanie 2 kończyn) – 460 zł
 • USG TT kończyn dolnych (badanie 2 kończyn) – 460 zł

ANNA KABŁAK-ZIEMBICKA – TERMINY KONSULTACJI:

 • Co drugi czwartek od godz. 09.00
 • W celu umówienia terminu konsultacji z Panią prof. dr hab. med. Anną Kabłak-Ziembicką prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08
 • Zapisy online na konsultacje – za pośrednictwem naszej e-rejestracji

PROF. DR HAB. N. MED. ANNA KABŁAK-ZIEMBICKA – ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kardiologii Interwencyjnej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą oraz „Klubu 30”
 • International Society of Atherosclerosis

PUBLIKACJE:

 • Pani Profesor jest autorką lub współautorką 140 publikacji o łącznym IF – 130, wskaźnik Hirscha 19
 • Jest recenzentką czasopism naukowych tj. Kardiologia Polska, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, International Journal of Cardiology, Stroke, American Journal of Hypertension, Journal of Endovascular Therapy, Journal od Neurology

NOTATKA BIOGRAFICZNA:

Pani Profesor jest autorką lub współautorką publikacji z zakresu prewencji sercowo-naczyniowej, diagnostyki i leczenia zmian miażdżycowych, leczenia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych, badań ultrasonograficznych serca i naczyń. Łączny wskaźnik oddziaływania tych prac (Impact Factor) wynosi ponad 200 pkt, a wskaźnik cytowań: indeks Hirscha wynosi 24 wg danych Web of Science.
Jest recenzentką czasopism naukowych tj. Kardiologia Polska, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, International Journal of Cardiology, Stroke, American Journal of Hypertension, Journal of Endovascular Therapy, Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Clinical Medicine, Biomedicines, International Journal of Molecular Science, Journal of Vascular Surgery, Annals of Medicine.
Jest członkiem rady redakcyjnej w Journal of Clinical Medicine (MDPI, Szwajcaria)
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!