Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
 • Specjalista Pediatra
 • Specjalista Rehabilitacji Medycznej

CENNIK:

 • konsultacja – 180 złotych
 • USG jamy brzusznej – 180 złotych
 • USG jamy brzusznej (dorośli)  – 180 złotych
 • USG jamy brzusznej + układ moczowy (dorośli) – 200 złotych
 • USG jąder/jajników z jamą brzuszną – 180 złotych
 • USG mięśni szyi – 180 złotych
 • USG piersi z jamą brzuszną – 200 złotych
 • USG przezciemiączkowe – 180 złotych
 • USG stawów biodrowych – 160 złotych
 • USG tarczycy – 180 złotych
 • USG tarczycy (dorośli) – 180 złotych
 • USG węzłów chłonnych – 180 złotych

DR N. MED. JACEK ŚMIAŁEK – ZATRUDNIENIE:

Zatrudnienie:

 • Ordynator w Szpitalu im. Św. Anny w Miechowie na stanowisku 
  Ordynatora Oddziału Dziecięcego 
 •  od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2015r zatrudniony w Małopolskim 
  Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie na stanowisku zastępcy 
  dyrektora ds. lecznictwa i kierownika Oddziału Rehabilitacji 
 • od stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2013r zatrudniony na stanowisku 
  Kierownika Ośrodka Rehabilitacji z Oddziałem Rehabilitacji 
  Kariologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła 
  II. 
 •  od roku 1988 zatrudniony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. 
  Jana Pawła II jako asystent i starszy asystent w Oddziale Neurologii i 
  Neuroinfekcji Dzieci na Odcinku Intensywnej Opieki Medycznej 
 •  od 1 marca 2009r do 31 grudnia 2012r. straszy asystent (konsultant w 
  dziedzinie rehabilitacji) w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa 
  Babińskiego SPZOZ w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
  Wykształcenie:
 • Tytuł specjalisty II stopnia z rehabilitacji medycznej – 
  25.11.2004r. 
 •  Tytuł specjalisty II stopnia z pediatrii – 24.03.1997r 
 •  Certyfikat PTU uprawnienie do wykonywania badań USG – 11/1996
 •  Tytuł specjalisty I stopnia z pediatrii – 23.03.1993r 
 •  Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja 
  Kopernika w Krakowie ukończone w 1988 roku. 
 •  IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie 
  ukończone w 1981 roku
  CERTYFIKATY I NAGRODY
 • Certyfikat PTU uprawnienie do wykonywania badań USG uzyskałem
  11/1996
 • Przynależność do towarzystw naukowych:1/ Polskie Towarzystwo Pediatryczne2/ Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne3/ Europejskie Towarzystwo Ultrasonograficzne4/ Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne- Europejskie Towarzystwo
  Prewencji i Rehabilitacji w Kardiologi
Dorobek naukowy
Praca doktorska nt. „Ocena korzyści i bezpieczeństwa wczesnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD)” w Collegium Medicum UJ.
Promotor – dr hab. Jacek Majewski
(Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Nessler, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)
prof. dr hab. Zbigniew Kalarus (Śląski Uniwersytet Medyczny)

SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIA:

 • Pediatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Kardiologia
 • Ultrasonografia

Pan dr n.med. Jacek Śmiałek jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji, a także jest autorem ponad 100 referatów zjazdowych prezentowanych w Polsce i zagranicą.

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!