Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Prof. dr hab. med. Anetta Undas

 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista z zakresu Diagnostyki i Leczenia Chorób Zakrzepowo – Zatorowych

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja profesorska – 660 zł

TERMINY KONSULTACJI:

 • W celu umówienia terminu konsultacji z Panią prof. dr hab. med. Anettą Undas prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

PROF. DR HAB. ANETTA UNDAS – WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1990 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 1996 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrnyh
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2001 r.
 • Stopień profesora: profesor nauk medycznych, 2007 r.
 • Stypendium Fundacji im. W. Fulbrighta – Uniwersytet Stanowy, Burlington, Vermont, 1999 – 2000 r.

ZATRUDNIENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii, od 2006 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Pracownia Evidence Based Medicine, od 2005 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia – od 2006 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, Oddział Pulmonologii, 1991 – 1996 r.
 • Klinia Alergii i Immunologii CM UJ, 1996 – 2005 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddzial Chirurgii Serca i Naczyń, 2005 – 2011 r.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Towarzystwo Internistów Polskich – członek zarządu głównego
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – członek
 • Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów – członek
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne – członek
 • International Society on Thrombosis and Haemostasis – członek

ODBYTE SZKOLENIA:

 • Podstawy echokardiografii – 1994 r.
 • Podstawy genetyki labolatoryjnej – 1996 – 1997 r.
 • Podstawy biotechnologii – 2003 r.
 • Diagnostyka hematologiczna zaburzeń krzepnięcia – 2003 r.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • Diagnostyka labolatoryjna i terapia incydentów zakrzepowo – zatorowych
 • Postępowanie u chorych z trobofilią
 • Dignostyka skaz krwotocznych dorosłych

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za całość badań nad krzepnięciem krwi w chorobach sercowo – naczyniowych
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia
 • Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia
 • Nagroda Indywidualna  Wydziału V Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego

PUBLIKCJA:

 • Pani Profesor jest autorką lub współautorka 350 prac naukowych (indeks Hirscha 36)
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!