Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
 • Psycholog Kliniczny
 • Psychoterapeuta
 • Specjalistyczne Orzecznictwo Psychologiczne

 

Cennik:

 • Konsultacja – 210 złotych
 • Badanie funkcji poznawczych i testy neuropsychologiczne – 460 złotych
 • Badanie inteligencji – 560 złotych
 • Badanie osobowości – 510 złotych
 • Pełne badanie psychologiczne (inteligencja, osobowość, testy neuropsychologiczne) – 560 złotych
 • W celu umówienia terminu konsultacji z Panią Mgr Moniką Anną Szymańską prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

MGR MONIKA ANNA SZYMAŃSKA – WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Psychologia, 1990 r.
 • Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007 r.
 • Specjalizacja: Psychologia Kliniczna I st., 2008 r.
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych w Krakowie, Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Kurs „Psychoterapia Psychodynamiczna”

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie oraz w  Samorządowy Ośrodek Psychologiczno -Pedagogiczny w Krakowie, uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego (diagnoza i terapia zaburzeń  emocjonalnych i dyslektycznych, prowadzenie zajęć relaksacyjnych , poradnictwo rodzinne), do 2003 r.
 • SP ZOZ w Myślenicach, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych jako psycholog  (diagnoza, wsparcie, psychoterapia), od 1995 r.
 • 5. Kliniczny Szpital Wojskowy z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie jako psycholog na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym (diagnoza, wsparcie, terapia grupowa), 2001 – 2004 r.
 • Praktyka prywatna  ( m. in. współpraca z poradniami, instytucjami  szkoleniowymi oraz firmami w zakresie naboru kadr)

 

DODATKOWE UPRAWNIENIA:

 • uprawnienia nadane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych dla kandydatów ubiegających się o posiadanie broni, a także o stanowiska sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych zawodowych.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • European Association for Security (zrzeszające osoby i organizacje zajmujące się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa we współczesnym świecie)

 

BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNE:

 • MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)
 • BENTON – Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • BENDER – Test L. Bender ( wzrokowo – motoryczny test postaciowania)
 • Test Graham – Kendall
 • Test Bender – Koppitz (dla dzieci)

 

BADANIA OSOBOWOŚCI:

 • MMPI – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości
 • DKO – Diagnostyczny Kwestionariusz Osobowości
 • EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 • STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
 • RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera

 

BADANIA INTELIGENCJI:

 • WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – Wersja Zrewidowana
 • WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana
 • TMS – Test Matryc Ravena w Wersji Standard
 • TMZ – Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych
 • TMK – Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej

 

BADANIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ:

 • bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 – i 6 – letnich
 • zestaw metod diagnozy lateralizacji
 • Skala Ryzyka Dysklekcji dla dzieci wstępujących do szkoły
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!