Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
Olga Milczarek
 • Specjalista neurolog dzieci i dorosłych
 • Ultrasonografia dziecięca

 

CENNIK:

 • Konsultacja – 360 zł
 • Konsultacja + USG – 460 zł
 • USG głowy i szwów – 310 zł
 • USG kanału kręgowego – 310 zł
 • USG przezciemiączkowe – 290 zł
 • Zwolnienie lekarskie – 140 zł
 • Zaświadczenie – 170 zł

TERMINY KONSULTACJI:

 • Wybrane środy w godz. 15:30 – 18:30
 • W celu umówienia terminu konsultacji z Panią dr n. med. Olgą Milczarek prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08
 • Jeśli nie chcą Państwo dzwonić, można wygodnie zapisać się na konsultacje za pośrednictwem naszej e-rejestracji

DR N. MED. OLGA MILCZAREK – ZATRUDNIENIE:

Pani doktor pełni funkcję starszego asystenta na Oddziale Neurologii Dziecięcej, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz adiunkta w Klinice Chirurgii Dziecięcej Oddziału Neurochirurgii Instytutu Pediatrii CM UJ.

WYKSZTAŁCENIE:

Pani dr Olga Milczarek ma szerokie doświadczenie – w tym dwie ukończone specjalizacje:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2006 r.
 • Specjalizacja: Specjalista neurolog, 2013 r.
 • Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zarządzanie Służbą Zdrowia, 2009 r.
 • Studia Podyplomowe: Uniwersytet Jagielloński, Badania Kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie, 2015 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych

ODBYTE SZKOLENIA ORAZ KURSY:

Pani doktor ukończyła liczne kursy oraz szkolenia branżowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą – w tym:

 • Kurs zrealizowany w Pracowni Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: praktyczno-teoretyczne i praktyczne podstawy elektromiografii w normie i chorobach nerwowoo-mięśniowych. Badania elektrofizjologiczne w zaburzeniach transmisji nerwowo-mięśniowej
 • Kurs podstawowy praktyczno-teoretyczny z zakresu EEG. W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG.
 • Szkolenie z zakresu potencjałów wywołanych – kurs teoretyczny
 • Kurs zrealizowany w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu – „Ultrasonografia w pediatrii – kurs teoretyczno-praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych.
 • „Diagnostyka Dopplerowska naczyń krwionośnych, szyi, tętnic łuku aorty. Doppler przezczaszkowy” kurs organizowany przez Roztoczńską Szkołę Ultrasonografii (Krasnobród)
 • NIM Eclipse Neurophys Advance User Training – szkolenie w Szwajcarii
 • Szkolenie ISIN 2014 – Educational Course International Society of Intraoperative Neurophysiology, Istambuł
 • Szkolenie z zakresu neuromonitorigu w procedurze selektywnej rhizotomii grzbietowej w  Washington University School of Medicine, St. Louis
 • Kurs „Evidence Based Medicine, czyli podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej”

PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE:

Dr Olga Milczarek może się pochwalić dużą liczbą publikacji własnych oraz współautorstwem artykułów zamieszczanych w wysokopunktowanych czasopismach naukowych oraz książkach. Można wśród nich wymienić takie tytuły jak:

PUBLIKACJE KRAJOWE
 • „Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego – studium przypadku”, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, Vol. 4; 1/2009, 36 – 42
 • „Depresja w guzach mózgu i innych wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego”, Wokół Depresji – problemy farmakoterapii depresji i innych współistniejących schorzeń, pod red. Dariusz Adamek, Gabriel Nowak, Wydawnictwo ZOZ UMEA Shinoda – Kuracejo; 2010 Kraków: 115 – 144
 • „Rzadki przypadek pękniętego tętniaka mykotycznego u dziecka – postepowanie w przypadku podejrzenia krwawienia śródczaszkowego z pękniętej malformacji naczyniowej” „Rarecase of childrenrupturedmycotic aneurysym- evaluation of treatment in intracranialhemorhagefollowed by rupturedaneurysm. Olga Milczarek, Monika Bauchrowicz, Stanisław Kwiatkowski, Agata Hałabuda, Anna Starowicz Filip, Dariusz Adamek.2014 7(2):59-62
 • „Depresja-leczenie dostępnymi metodami neurochirurgicznymi i neuromodulacyjnymi”, Wokół Depresji – problemy farmakoterapii depresji i innych współistniejących schorzeń, pod red. Dariusz Adamek, Gabriel Nowak, Wydawnictwo ZOZ UMEA Shinoda – Kuracejo; 2010 Kraków: 205 – 235
 • Zespół Gilles’a de la Tourette’a – wyzwanie dla medycyny i neuropsychologii. Specyfika diagnozy, charakterystyka neuropsychologiczna i możliwości terapii.”Olga Milczarek, Anna Starowicz, Stanisław Kwiatkowski, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 142–150
 • „Rola móżdżku w regulacji funkcji poznawczych – ujęcie neuropsychologiczne”Anna Starowicz-Filip, Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski, Barbara Bętkowska-Korpała, Paula Piątek, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2013; 8, 1: 24–31
PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
 • „Neuropsychological characteristic of post-traumatic Klüver – Bucy Syndrom.”, Stanisław Kwiatkowski, Anna Starowicz, Olga Milczarek, Zdzisław Kawecki, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011; 4:59-65
 • „Preliminary Study of Autologous Bone Marrow Nucleated Cells Transplantation in Children With Spinal Cord Injury.”Danuta Jarocha, Olga Milczarek, Zdzislaw Kawecki, Anna Wendrychowicz, Stanislaw Kwiatkowski, Marcin Majka. Stem Cell TranslationalMedicine, 2014, 3:1-10
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!