Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
  • Specjalista Chirurg Naczyniowy / Ogólny
  • Diagnostyka Ultrasonograficzna Tętnic i Żył
  • Skleroterapia Żylaków

CENNIK KONSULTACJI:

  • Konsultacja Specjalistyczna bez USG  – koszt 200 złotych
  • USG aorty brzusznej – koszt 180  zł
  • USG tt szyjnych – koszt 200 złotych
  • USG tt kończyn dolnych/górnych ( 1 kończyna) – koszt 200 złotych
  • USG tt kończyn dolnych/górnych ( 2 kończyny) – koszt 320 złotych
  • USG żył kończyn dolnych/górnych ( 1 kończyna) – koszt 200 złotych
  • USG żył kończyn dolnych/górnych ( 2 kończyny) – koszt 320 złotych
  • Usunięcie szwów – 50 złotych
  • USG węzłów chłonnych – koszt 180 złotych
  • USG ślinianek – koszt 120 złotych
  • Mikroskleroterapia – koszt 300 złotych
  • Skleroterapia – 520 – 720 złotych
  • USG żyły wrotnej wątroby – 200 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

  • Wtorki od godz. 16.00 do 20.00
  • Czwartki od godz. 16.00 do 20.00

WYKSZTAŁCENIE:

  • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2001 r.
  • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2009 r.
  • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny, 2011 r.
  • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Naczyniowy, 2014 r.

ZATRUDNIENIE:

  • Specjalistyczny Szpital Jana Pawła II w Krakowie, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

DR N. MED. JAKUB ZASADA – PEŁNIONE FUNKCJE:

  • Szpital Uniwersytecki CM UJ, staż podyplomowy
  • Szpital Uniwersytecki CM UJ w Krakowie,  II Klinika Chirurgii, asystent, 2004 – 2009 r.
  • Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie, 2006 – 2008 r.
  • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, SOR, od 2008 r.
  • SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Oddział Chirurgii Ogólnej, 2009 – 2011 r.
  • SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Pogotowie Ratunkowe, 2010 – 2011 r.

PUBLIKACJE:

  • Dr n. med Jakub Zasada jest autorem oraz współautorem 16 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych oraz 35 doniesień naukowych, które były prezentowane na polskich i zagranicznych konferencjach.

Chirurgia OgólnaDiagnostyka USG