Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
 • Specjalista Chirurg Naczyniowy / Ogólny
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna Tętnic i Żył
 • Skleroterapia Żylaków

CENNIK KONSULTACJI:

 • Konsultacja Specjalistyczna bez USG  – koszt 200 złotych
 • USG aorty brzusznej – koszt 180  zł
 • USG tt szyjnych – koszt 200 złotych
 • USG tt kończyn dolnych/górnych ( 1 kończyna) – koszt 200 złotych
 • USG tt kończyn dolnych/górnych ( 2 kończyny) – koszt 320 złotych
 • USG żył kończyn dolnych/górnych ( 1 kończyna) – koszt 200 złotych
 • USG żył kończyn dolnych/górnych ( 2 kończyny) – koszt 320 złotych
 • Usunięcie szwów – 50 złotych
 • USG węzłów chłonnych – koszt 180 złotych
 • USG ślinianek – koszt 120 złotych
 • Mikroskleroterapia – koszt 300 złotych
 • Skleroterapia – 520 – 720 złotych
 • USG żyły wrotnej wątroby – 200 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • Wtorki od godz. 16.00 do 20.00
 • Czwartki od godz. 16.00 do 20.00

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2001 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2009 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny, 2011 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurg Naczyniowy, 2014 r.

ZATRUDNIENIE:

 • Specjalistyczny Szpital Jana Pawła II w Krakowie, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

DR N. MED. JAKUB ZASADA – PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Szpital Uniwersytecki CM UJ, staż podyplomowy
 • Szpital Uniwersytecki CM UJ w Krakowie,  II Klinika Chirurgii, asystent, 2004 – 2009 r.
 • Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie, 2006 – 2008 r.
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, SOR, od 2008 r.
 • SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Oddział Chirurgii Ogólnej, 2009 – 2011 r.
 • SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Pogotowie Ratunkowe, 2010 – 2011 r.

PUBLIKACJE:

 • Dr n. med Jakub Zasada jest autorem oraz współautorem 16 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych oraz 35 doniesień naukowych, które były prezentowane na polskich i zagranicznych konferencjach.
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!