Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
dr Michał Kukla

Dr hab. n. med. Michał Kukla

  • Gastrolog
  • Hepatolog
  • Internista

Cennik:

  • Konsultacja – 460 zł

Wykształcenie:
Dr Michał Kukla jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Po studiach, ukończonych w 2000 roku, rozpoczął staż podyplomowy w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu.

W 2001 roku Pan doktor rozpoczął staż specjalizacyjny z zakresu chorób wewnętrznych na II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Zabrzu. W roku 2006 kontynuował staż w katowickiej Klinice Gastroenterologii i Hepatologii. W kolejnym roku uzyskał stopień specjalisty chorób wewnętrznych, a w  roku 2008  rozpoczął kolejny staż specjalizacyjny – z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Stopień specjalisty w tej dziedzinie dr Michał Kukla uzyskał w 2011 roku.

Dodatkowo w 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a po kontynuacji pracy naukowej – w 2013 r. uzyskał kolejny tytuł – doktora habilitowanego.

W latach 2013–2019 pracował na stanowisku adiunkta habilitowanego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach. W grudniu 2015 roku rozpoczął trzeci staż specjalizacyjny – tym razem w zakresie chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W 2016 roku Pan doktor otrzymał certyfikat hepatologa wydany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

W październiku 2019 roku dr Kukla objął stanowisko kierownika Zakładu Endoskopii w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Publikacje:
Dr Michał Kukla jest doświadczonym autorem i współautorem 149 pełnotekstowych artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych doniesień prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji.  Łączny współczynnik oddziaływania (tzw. Impact Factor) artykułów Pana doktora to 137,7 pkt i ponad 2400 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo dzięki wielokrotnemu cytowaniu (ponad 1450 razy) w renomowanych pismach naukowych uzyskał indeks Hirscha na poziomie 22. Indeks ten odzwierciedla wartość dorobku naukowego danego specjalisty.

Pan doktor jest również autorem książki i wielu rozdziałów medycznych publikacji zagranicznych. Regularnie uczestniczy w kursach z zakresu hepatologii i gastroenterologii oraz prowadzi wykłady podczas konferencji naukowych.

 

Zainteresowania kliniczne:

Pan doktor poświęca uwagę przede wszystkim hepatologii, która stanowi główne pole jego zainteresowań oraz badań naukowych. Jednymi z najważniejszych tematów, którymi zajmuje się dr Kukla są: przewlekłe i wirusowe choroby wątroby oraz ich konotacja z zaburzeniami metabolizmu – cukrzycą i otyłością – a także z występowaniem ryzyka rozwoju pierwotnego raka wątroby. Ponadto dr Michał Kukla poświęca uwagę patogenezie otyłości patologicznej i wpływowi leczenia chirurgicznego otyłości na zaburzenia funkcji wątroby, a także cholestazie ciężarnych i jej związkowi z zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzycą).

Drugim istotnym polem zainteresowań Pana doktora jest endoskopia, która dzięki intensywnemu rozwojowi i wprowadzaniu nowych technik wymaga stałego poszerzania wiedzy, między innymi poprzez uczestnictwo w praktycznych kursach endoskopii. Diagnostyka ta stanowi najbardziej efektywną metodę wykrywania, a w niektórych przypadkach także leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Dr Michał Kukla wykonuje zarówno diagnostyczne, jak i zabiegowe badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz kolonoskopie.

Dodatkowo Pan doktor wykonuje badania USG diagnostyczne jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej oraz celowane biopsje pod kontrolą USG.

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!