Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

EEG (elektroencefalografia)

Elektroencefalografia czyli badanie EEG to badanie elektrofizjologiczne wykonywane w naszej placówce polegające na ocenie bioelektrycznej czynności mózgu a przez to stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Badanie to wykorzystuje fakt, że komórki mózgowe komunikują się ze sobą przy pomocy impulsów elektrycznych o niewielkim napięciu i natężeniu. Jego celem jest ocena, czy proces ten zachodzi prawidłowo

W jakim celu wykonuje się badanie EEG:

Badanie EEG jest pomocny w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego, jest ważną metodą diagnostyczną u Pacjentów z zaburzeniami snu, w śpiączce, z padaczką oraz po urazach czaszkowo-mózgowych. EEG może być wykonywane także u Pacjentów z zapaleniem mózgu, rozpoznanymi nowotworami i po udarach mózgu.zwłaszcza padaczki. Dzięki EEG można określić także rodzaj śpiączki i ocenić stan zdrowia chorych z guzami mózgu.

EEG wskazania do badania:

Wskazaniem do wykonania badania EEG są objawy nieprawidłowej czynności mózgu (np. napady drgawkowe), stan po urazie głowy i po zabiegach neurochirurgicznych.

EEG jak przygotować się do badania:

Na badanie EEG należy się zgłosić z umytymi włosami (nie pokrytymi żadnymi środkami do stylizacji, np. lakierem, żelem, itd.). Aby nie dopuścić do spadku poziomu cukru we krwi, przed badaniem wskazane jest zjeść lekki posiłek.

EEG na czym polega badanie:

Na głowę Pacjenta zostaje nałożona specjalna siateczka, w oka której zostają wprowadzone 24 elektrody (dla lepszego przewodnictwa elektrycznego powierzchnię elektrod pokrywa się specjalnym żelem lub pastą przewodzącą). Ich zadaniem jest rejestracja prądów czynnościowych wytwarzanych przez komórki nerwowe (neurony) mózgu i przekazanie tych sygnałów do elektroencefalografu, który przetwarza je na serię linii falistych. To z nich tworzy się obraz fal mózgowych.

Pierwszym etapem badania jest uzyskanie zapisu spoczynkowego. W tym celu Pacjent znajduje się w pozycji leżącej lub siedzącej, bez ruchu i ma zamknięte oczy. Następnie stosuje się różne metody stymulujące – pacjent otwiera oczy i wykonuje 30-40 głębokich oddechów na minutę (tzw. hiperwentylacja). Stosuje się też fotostymulację, czyli działanie błysków świetlnych o różnej częstotliwości (wówczas pacjent ma oczy zamknięte), rzadziej sen fizjologiczny i podawanie środków farmakologicznych.

Badanie trwa kilkadziesiąt minut.

Wynik EEG badania otrzymuje się bezpośrednio po zakończeniu badania w formie opisu z dołączonym wykresem (obrazem fal mózgowych).

EEG – jak interpretować wyniki?

Na zapis EEG składają się tzw. fale i rytmy o różnych częstotliwościach i amplitudzie. Wyróżnia się fale i rytmy alfa, beta, theta, delta, fale ostre i różne złożone elementy, jak zespoły iglicowe.

EEG – wynik prawidłowy

Prawidłowe EEG człowieka w spoczynku i przy zamkniętych oczach składa się z rytmu alfa (głównie w okolicach potylicznych i ciemieniowych mózgu) oraz rytmu beta (przednie okolice mózgu). Ponadto u 15-20% ludzi zdrowych występują w zapisie fale theta, a także spłaszczenie zapisu (mała ilość rytmu alfa i jego niska amplituda).

EEG -wynik nieprawidłowy

Zniekształcenia rytmu, jego zniknięcie, znaczna asymetria zapisu lub pojawianie się fal patologicznych (theta, delta, iglice i inne elementy złożone) oznaczają, że wynik badania jest nieprawidłowy.

CENNIK BADAŃ EEG:

  • Badanie EEG w czuwaniu dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia – koszt 150 złotych
  • Badanie EEG w czuwaniu dzieci pomiędzy 6 a 8 rokiem życia – koszt 200 złotych
  • Badanie EEG w czuwaniu dzieci do 6 roku życia – koszt 250 złotych
  • Badanie EEG po deprymacji snu  dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia – koszt 180 złotych
  • Badanie EEG z dojazdem do Pacjenta (we śnie fizjologicznym) – koszt 700 zł
  • Badanie EEG we śnie dziennym – koszt 460 zł

W celu umówienia terminu badania prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta pod nr tel. 663 08 08 08