Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

prof. nadzw. dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski

  • Specjalista radiologii
  • Specjalista diagnostyki obrazowej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wadim Wojciechowski jest profesorem w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 2017 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Od października 2019 roku jest zatrudniony w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku profesora UJ. Pan doktor jest przewodniczącym Sekcji Informatyki w Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy Polskim Lekarskim Towarzystwie Radiologicznym (PLTR).

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!