Rejestracja
 • Specjalista Radiolog i Diagnostyki Obrazowej
 • diagnostyka ultrasonograficzna 

CENNIK:

 • USG tkanek miękkich – koszt 150 złotych
 • USG tt szyjnych – koszt 150 złotych
 • USG żył jednej kończyny – koszt 150 złotych
 • USG żył obu kończyn – koszt 250 złotych
 • USG jamy brzusznej – koszt 160 złotych
 • USG jamy brzusznej i układu moczowego – koszt 200 złotych
 • USG piersi – koszt 150 złotych
 • USG ślinianek – koszt 150 złotych
 • USG tętnic nerkowych – koszt 180 złotych
 • USG węzłów chłonnych – koszt 160 złotych
 • USG tarczycy – koszt 160 złotych

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. od 2011 r. – starszy asystent

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski,  2000 r.
 • Studium Zarządzania i Biznesu, Zakład Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2006 r.
 • Specjalizacja: Specjalista w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 2008 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Samodzielnej Pracowni Radiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ, od 2001 r. –  asystent i starszy asystent

STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE:

 • Szpitalu im. Dzieciątka Jezus w Rzymie 1998 r., praktyka
 • Letnia Szkoła Medyczna w Utrechcie 1999 r.
 • Kliniczny Szpital Uniwersytecki w Muenster 1999 r., praktyka

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Stawu Skokowego (PFAS)
 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Sportowej (FIMS)
 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Chrząstki (ICRS
 • Licencjonowany lekarz PZPN

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Stypendium naukowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

PUBLIKACJE:

 • Pani Doktor jest autorką kilku publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA:

 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczycy
 • USG ślinianek
 • USG węzłów chłonnych
 • USG zmian ogniskowych tkanek miękkich
 • USG Doppler tętnic domózgowych ( tętnic szyjnych i kręgowych )
 • USG Dopple żył kończyn dolnych
 • USG Doppler tętnic nerkowych

z/Diagnostyka USG