Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Dr n. med. Anna Kańtoch

Anna Kańtoch

Dr n. med. Anna Kańtoch

Lekarz specjalista geriatrii, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii.

Posiada stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, nadany przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

Jej praca doktorska została wyróżniona przez Radę Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nagrodzona Nagrodą Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. M. Sycha.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Odbyła staże zagraniczne w renomowanych instytucjach takich jak University of Cambridge i University of Oxford w Wielkiej Brytanii, Lund University w Szwecji oraz Le Centre Hospitalier Universitaire de Lille we Francji.

CENNIK:

  • Konsultacja geriatryczna – 250 zł

TERMINY KONSULTACJI:

W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta.

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!