Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
Zdjęcie profilowe, lekarza neurochirurga
  • Neurochirurg

CENNIK:

  • Konsultacja – 350 zł

TERMINY KONSULTACJI:

  • W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08
Ukończyłam Collegium Medicum UJ w Krakowie. Odbyłam staże w zagranicznych ośrodkach – University of California San Diego; Uniwersytet Medyczny w Archangielsku; Staż podyplomowy realizowałam w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne z Neurochirurgii odbyłam w Szpitalu Św. Rafała. Ponadto jestem asystentem w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej w USD w Prokocimiu. Ukończyłam cykl Polskiej Szkoły Neurochirurgii oraz Europejskiej Szkoły Neurochirurgii (European Association of Neurosurgical Societies Teaching Course) oraz zdałam pisemną część egzaminu europejskiego. W swojej pracy jestem osobą ambitną i zaangażowaną. W trakcie specjalizacji ukończyłam szereg kursów z zakresu neurochirurgii, a także uczestniczyłam w szeregu konferencji szkoleniowych, w tym jako prelegentka podczas Zjazdów Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, a także na kursie Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów (EANS). Jestem autorką lub współautorką prac pełnotekstowych. Brałam również aktywny udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych – stentów kierunkujących przepływ w tętniakach mózgu oraz w badaniu dotyczącym implantowania materiałów biologicznych w kręgozmykach zwyrodnieniowych prywatnie interesuje sięę enologią lubię podróże, staram się prowadzić aktywny tryb życia
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!