Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!

Dr Miłosz Gołębiowski

Lek. med. Miłosz Gołębiowski jest neurologiem, absolwentem kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 roku odbył zagraniczny staż w szpitalu klinicznym w Pune – jednym z największych miast w zachodnich Indiach.

Aktualnie, poza naszą placówką, leczy Pacjentów na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Pan doktor interesuje się szczególnie diagnostyką oraz leczeniem takich schorzeń neurologicznych jak padaczka, choroby naczyniowe mózgu czy bóle głowy. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również badania USG tętnic domózgowych i wewnątrzczaszkowych.

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!