Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
 • Fizjoterapeuta uroginekologiczny

 

CENNIK:

 • konsultacja – 150 złotych
 • Badanie fizjoterapeutyczne per vaginam/per rectum- ocena mięśni dna miednicy
 • Diagnostyka ultrasonograficzna oraz sonofeedback mięśni brzucha- rozstęp mięśni prostych brzucha
 • Fizjoterapia inkontynencji- urologiczna, proktologiczna (nietrzymanie moczu, gazów, stolca)
 • Fizjoterapia w pęcherzu nadaktywnym (parcia naglące, częstomocz dzienny i nocny, nietrzymanie moczu z parć naglących)
 • Fizjoterapia w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej (obniżenie macicy, pęcherza moczowego, jelit, krocza)
 • Fizjoterapia pooperacyjna w ginekologii i uroginekologii, w tym terapia manualna blizn pooperacyjnych
 • Fizjoterapia poporodowa wczesna i późna
 • Przygotowanie ciała do porodu
 • Fizjoterapia dysfunkcji seksualnych (dyspareunia, pochwica, wulwodynia, westibulodynia)

 

TERMINY KONSULTACJI:

 • Wtorki w godz. 8:00 – 14:00
 • W celu umówienia terminu konsultacji z Panią dr n. k.f. Magdaleną Potoczek prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego B. Czecha w Krakowie, tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej (2016 r.)
 • Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego B. Czecha w Krakowie, tytuł magistra fizjoterapii (2009 r.)

WYBRANE KURSY I WARSZTATY:

 • Kompleksowa terapia blizny (2018 r.)
 • Miednica-kluczowy obszar pracy z pacjentem cz. I i II (2017 r.)
 • DRA- rozejście kresy białej- Samantha Gillard (2017 r.)
 • The Center Method for Diastasis Recti Recovery (2016 r.)
 • Osteopatyczna terapia blizn (2016 r.)
 • Pelvic floor sonography-nowy rodzaj diagnostyki uroginekologicznej (2015 r.)
 • Nietrzymanie moczu i obniżenie narządów miednicy mniejszej, techniki operacyjne i pessary, akredytacja PTUG (2015 r.)
 • Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu, akredytacja PTUG oraz niemieckiego towarzystwa AG-GGUP Physio Pelvica, kurs 6-modułowy zakończony egzaminem (2014-2015 r.)
 • BeBo® Trening dna miednicy kobiet, kurs 3-modułowy zakończony egzaminem wynikiem z wyróżnieniem, akredytacja PTUG (2014-2015 r.)
 • Rehabilitacja dna miednicy mniejszej, kurs 4-modułowy (2014-2015 r.)
 • Współczesne metody fizjoterapii z elementami osteopatii w ginekologii położnictwie (2014 r.)
 • Karmienie piersią- standard w opiece okołoporodowej- Centrum Nauk o Laktacji, (2013 r.)
 • Żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci (2011 r.)
 • Schorzenia dróg moczowo-płciowych w praktyce ambulatoryjnej (2010 r.)
 • Opieka nad kobietą w ciąży, matką karmiącą i dzieckiem (2010 r.)
 • EMG i fizjoterapia w dysfunkcji mięśni dna miednicy (2010 r.)
 • Teoretyczne i praktyczne zasady diagnostyki i terapii zaburzeń aktywności mięśni dna miednicy, (2009 r.)
 • Masaż kobiety w ciąży-rewitalizacja poporodowa (2009 r.)

DR N. K.F. POTOCZEK MAGDALENA – DOŚWIADCZENIE KLINICZNE:

 • Ośrodek Medycyny Matczyno-Płodowej w Krakowie- fizjoterapeuta uroginekologiczny (od 2013 r.)
 • NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie- fizjoterapeuta uroginekologiczny, koordynator zespołu fizjoterapeutów (2009-2019 r.)
 • Szkoła Rodzenia im. dr Jadwigi Beaupre w Krakowie- fizjoterapeuta, koordynator (2009-2019 r.)

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

 • Prowadzenie autorskich Kursów Kompleksowej Fizjoterapii Kobiet (kurs „Połóg”, kurs „Diagnostyka manualna dna miednicy, od 2018 r.)
 • Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, adiunkt (prowadzone przedmioty: Podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie, Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, od 2016 r.)
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, nauczyciel akademicki (przedmioty: Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie, 2011-2014 r.)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne (PTUG)
Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!