Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
 • Specjalista Neurolog
 • Pracownia USG

CENNIK :

 • Konsultacja specjalistyczna pierwsza – koszt 180 złotych
 • Konsultacja specjalistyczna kolejna – koszt 150 złotych
 • USG tt mózgowych – koszt 220 złotych
 • USG tt szyjnych – koszt 180 złotych
 • USG rotacyjne tt szyjnych – koszt 190 złotych
 • USG tt. szyjnych i skroniowych – koszt 220 złotych

TERMINY KONSULTACJI:

 • Poniedziałki w godz. 9:00 – 13:00
 • W celu umówienia terminu z Panią dr Moniką Śledzińską-Dźwigał prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta tel. 663 08 08 08

DR MONIKA ŚLEDZIŃSKA-DŹWIGAŁ – WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Lekarski, 1999 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Medycyny Ratunkowej, 2006 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Neurolog, 2012 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szpital w Sandomierzu, Odział Neurologii – asystent

KURSY I ZAINTERESOWANIA:

Szczególne zainteresowanie chorobami naczyń mózgowych, w tym udarem niedokrwiennym mózgu. Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań dopplerowskich naczyń przedmózgowych – szyjnych i kręgowych oraz mózgowych – badanie TCD(tzw.”ślepy doppler”) oraz TCCD (duplex).Udział w licznych kursach i warsztatach o tej tematyce min.:

1. „Ultrasonografia tętnic zewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografia przezczaszkowa ” 2006, Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
2. „Badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych” 2007, Lubelska Szkoła Neurosonologii
3. „Przezczaszkowe badanie dupleksowe” 2008, Lubelska Szkoła Neurosonologii
4. „Standardy diagnostyki neurosonologicznej” 2008, Konferencja szkoleniowa sekcji neurosonologii PTN

PUBLIKACJE:

 • ”Factors affecting the occurrence of symptomatic intracerebral haemorrhage after intravenous thrombolysis depending on the haemorrhage definition Czynniki wpływające na wystąpienie objawowego krwotoku śródmózgowego po dożylnej trombolizie w zależności od definicji krwawienia” Neurologia i Nerochirurgia Polska 2013; 47, 5: 405-413
 • Czynniki ryzyka wewnątrzczaszkowych powikłań krwotocznych, związanych z leczeniem trombolitycznym udaru niedokrwiennego mózgu”
 • Skuteczność i bezpieczeństwo trombolizy dożylnej za pomocą alteplazy w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu w szpitalu w regionie rolniczym”

Diagnostyka USGNeurologia