Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Koordynator Kompleksowego Audytu Zdrowia
 • Koordynator Poradni Świadomego Mężczyzny

CENNIK:

 • konsultacja internistyczna – 180 złotych
 • konsultacja kardiologiczna pierwsza – 230 złotych
 • konsultacja kardiologiczna kolejna – 210 złotych
 • konsultacja genetyczna – 230 złotych
 • audyt zdrowia-rozpoczęcie audytu –  1-1000 złotych
 • audyt zdrowia-nadzór merytoryczno diagnostyczny – 330 złotych
 • audyt zdrowia-podsumowanie – 230 złotych
 • konsultacja genetyczno-żywieniowa – 330 złotych
 • wizyta lekarska domowa – 350 złotych
 • wizyta zdalna – 200 złotych

DR KRZYSZTOF BURY – WYKSZTAŁCENIE:

 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, Wydział Lekarski, 2002 – 2004 r.
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2004- 2008 r.
 • Szpital Miejski im. G. Narutowicza w Krakowie, Staż podyplomowy, 2008 – 2009 r.
 • Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia, Studia podyplomowe: Badania Kliniczne – metodologia, organizacja
  i zarządzanie, 2012 / 2013 r.
 • Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych, 2015 r.
 • Specjalizacja z Kardiologii (w trakcie, planowany termin zakończenia kształcenia specjalizacyjnego – 08.2018 r.)
 • Stopień naukowy: otwarty przewód doktorski z  nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski
 • Certyfikat uprawniający do wykonywania badań iGenesis, DF Medica Polska

ZATRUDNIENIE:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej, Młodszy asystent rezydent, 2010 – 2015 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Starszy asystent, Specjalista Chorób Wewnętrznych, od 2015 r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)
 • Sekcja Niewydolności Serca PTK
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
 • Asocjacja Niewydolności Serca ESC
 • Towarzystwo Internistów Polskich

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 • European Society of Cardiology EURObservational Research Programme: The Heart Failure Pilot Survey, 2010 – 2011r. , Badacz
 • European Society of Cardiology EURObservational Research Programme: The Heart Failure Long Term Registry, 2012 r. – nadal, Badacz
 • Współbadacz oraz Koordynator w badaniach klinicznych od 2010r: kardiologia, diabetologia.

 

PUBLIKACJE:

Pan dr Krzysztof Bury jest współautorem 4 prac opublikowanych w zagranicznych czasopismach oraz autor i współautor 23 wystąpień na krajowych i międzynarodowych kongresach kardiologicznych.

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!