Rejestracja
  • Specjalista Diabetolog
  • Specjalista Chorób Wewnętrznych

CENNIK:

  • konsultacja diabetologiczna – koszt 200 złotych

Pani Docent zajmuje się nowoczesnymi terapiami cukrzycy, również leczeniem tej choroby u ciężarnych i sportowców.

Wykonuje także zabiegi wszczepiania osobistych miniaturowych pomp do zdalnego i ciągłego monitorowania cukrzycy.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  •  Od 1997 roku Pani Doc. Pracuje jako asystent (obecnie starszy asystent) w Oddziale Klinicznym Kliniki Chorób Metabolicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
  • Od 1999 roku Pani Doc. pracuje w Przyklinicznej Poradni Diabetologicznej Kliniki Chorób Metabolicznych lecząc szczególne grupy pacjentów: z cukrzycą typu 1, kobiety z cukrzycą planujące ciążę, w czasie ciąży, pacjentów z otyłością
  • Od 2004 roku Pani Doc. sprawuje nadzór w ośrodku krakowskim nad programem leczenia pacjentek z cukrzycą typu 1 w ciąży
    i wypożyczaniem pomp insulinowych zakupionych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP). Od 2012 roku jest ekspertem medycznym Komitetu Naukowego dla Narodowego Programu Fundacji WOŚP Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.

 

 

Szczególne zainteresowania i umiejętności Pani Doc Katarzyny Cyganek. związane są z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w leczeniu cukrzycy:

– terapia osobistymi pompami insulinowymi – dobór pompy insulinowej, edukacja w zakresie terapii oraz kontakt z edukatorem z poszczególnych firm produkujących pompy insulinowe (Medtronic, Roche, Ypsomed), przestawienia na terapie pompową

– systemy do monitorowania glikemii – stosowanie różnych systemów (Libra, Guardiam, Dexcom, Eversense), systemy zintegrowane z pompami insulinowymi, dobór systemu do pacjenta, edukacja. Pani Doc. jest jedną z niewielu osób w Polsce posiadającą certyfikat uprawniający do implantowania systemu do monitorowania glikemii Eversense (Roche)

Diabetologia